LIÊN KẾT DOANH NHÂN TIỀN GIANG
Tiền Giang: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 16/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2008-2015 và Kế hoạch sản xuất sạch hơn giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh. Đến dự có ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân
có thành tích tốt.

Theo báo cáo của Sở Công Thương,  năm 2008, điện thương phẩm của tỉnh là 902,7 triệu kWh, ước đến năm 2015 là 2.024 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2008-2015 khoảng 12,5%. Hàng năm thực hiện tiết kiệm năng lượng đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Cụ thể, qua 8 năm thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (từ năm 2008-2015), tổng tiết kiệm từ các dạng năng lượng được quy đổi ra tấn dầu tương đương 99.458 TOE/1.837.847 TOE (tổng năng lượng tiêu thụ toàn tỉnh), đạt 5,41% tổng mức tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh. Với giá 1 TOE trung bình là 10,511 triệu đồng, thì tiết kiệm được khoảng 1.045,42 tỷ đồng (bình quân mỗi năm tiết kiệm được 130,68 tỷ đồng), giảm khoảng 361.157 tấn khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 5 – 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên, nhiên liệu và vật liệu trên đơn vị sản phẩm.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện tốt Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp thời gian qua; đồng thời ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, cơ quan quản lý chiếu sáng công cộng tiếp tục sử dụng nguồn vốn của đơn vị và tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tiến hành mua sắm, thay thế các thiết bị sử dụng điện thật sự tiết kiệm năng lượng theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp,…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 48 cá nhân có thành tích thực hiện tốt Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả giai đoạn 2008-2015 và Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2011-2015.

Hữu Nghị

Nguồn: www.tiengiang.gov.vn

Books