LIÊN KẾT DOANH NHÂN TIỀN GIANG
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự tỉnh Tiền Giang

Theo đó, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu các chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Châu Hoàng Phương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Hữu Trí, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Phạm Văn Trọng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thủ tướng cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Văn Khang để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với bà Trần Kim Mai để nghỉ hưu theo chế độ.

Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ; ông Trần Văn Lan, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ; ông Nguyễn Quốc Diệp, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Nguồn Báo Ấp Bắc

Books