LIÊN KẾT DOANH NHÂN TIỀN GIANG
06 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức tự nguyện của các doanh nhân đồng hương Tiền Giang lập nghiệp, kinh doanh tại TP.HCM, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết, hoạt động giao lưu thường xuyên, phi lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong câu lạc bộ.

- Là cầu nối cho doanh nhân quan hệ với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh và hoat động từ thiện xã hội

- Là cầu nối cho các doanh nhân đồng hương Tiền Giang thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và các hoạt động cộng đồng.Tiếp nhận chiến lược phát triển của Tỉnh, quy hoạch và thông tin kinh tế của tỉnh để phổ biến cho các thành viên, hợp tác với các cơ quan chức năng của tỉnh thúc đẩy các hoat động đầu tư, kinh doanh của doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ cho đồng bào nghèo sinh sống tại tỉnh và đồng bào, sinh viên, học sinh có quê ở Tiền Giang sinh sống, học tập tại TPHCM kinh doanh.

- Quảng bá hoạt động Câu Lạc bộ, vận động doanh nhân tại TPHCM và các địa phương khác đầu tư vào Tiền Giang

- Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị, xây dựng và phát triển thương hiệu.

Trải qua gần 6 năm thành lập CLB Doanh Nhân Tiền Giang tại TP.HCM đã có hơn 150 hội viên hoạt động thường xuyên. Được lập thành 5 ban
- Ban thường trực chịu trách nhiệm chung
- Ban thể thao truyền thông và sự kiện
- Ban công tác xã hội
- Ban hội viên
- Ban kinh tế xúc tiến đầu tư
Mỗi ban chịu trách nhiệm thực hiện và phát triển của ban.
TGB – LIÊN KẾT DOANH NHÂN
TGB – CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG

Thực hiện video clip: TGROUP – Sự kiện Sức Mạnh Từ Tâm – Chào mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam

Books