LIÊN KẾT DOANH NHÂN TIỀN GIANG
HVTGB – KHÁCH SẠN VƯƠNG QUANG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 2019

Chúc mừng CTY TNHH TM DV Khách sạn Vương Quang nhận được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019 do Chủ tịch UBND Thành phố trao tặng.

30a21a05cc63373d6e72

Chúc mừng Ông Vương Quang Trường – Giám đốc Khách sạn Vương Quang (Phó Chủ tịch CLB Doanh Nhân Tiền Giang tại TP.HCM) nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở do Chủ tịch UBND quận Tân Bình trao tặng.

88135260_2626578287572867_1486193211381645312_o

Books