LIÊN KẾT DOANH NHÂN TIỀN GIANG
HỌP MẶT DOANH NGHIỆP BẮC SÔNG TIỀN NĂM 2018 – VCCI CẦN THƠ

Thay mặt BCH TGB sáng ngày 08/06/2018 anh Nguyễn Thanh Đảo – TGĐ công ty Quảng Cáo Đông Nam, p. Chủ tịch TGB làm trưởng đoàn cùng 9 Anh/Chị trong CLB về Tiền Giang tham gia buổi họp mặt Doanh nghiệp Khu vực Bắc Sông Tiền năm 2018 của VCCI Cần Thơ tại Tiền Giang

 

5

1

Books