LIÊN KẾT DOANH NHÂN TIỀN GIANG
Hội thảo OPERATIONAL EXCELLENCE chủ đề “Cắt giảm lãng phí trong sản xuất”

Hội thảo OPERATIONAL EXCELLENCE chủ đề “Cắt giảm lãng phí trong sản xuất” tại Liberty Central Hotel, ngày 08/9/2015 từ 09g00- 12g20 với sự tham gia của chuyên gia Nhật Bản và các nhà Quản lý Việt Nam.

 

Books