LIÊN KẾT DOANH NHÂN TIỀN GIANG
Tiền Giang: Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Văn hóa

Sáng ngày 28/8/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015). Đến dự có ông Lê Duy Khánh – Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

CLB Doanh Nhân Tiền Giang tại Tp.HCM (TGB) có anh Nguyễn Thanh Đảo – PCT đại diện chúc mừng.

 Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ cho lãnh đạo Sở VH-TT& DL

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Minh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát biểu ôn lại truyền thống ngành Văn hóa. Ngay từ những ngày đầu thành lập, ngành Văn hóa đã thể hiện vai trò, vị trí quan trọng của mình và không ngừng phát triển, lớn mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng gọi những người làm công tác văn hóa là những “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, những chiến sĩ trên mặt trận Văn hóa đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, cổ vũ tinh thần yêu nước, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, động viên toàn quân, toàn dân quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Sau hòa bình, ngành Văn hóa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vẻ vang là xây dựng con người mới và nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 40 năm qua, cùng với cả nước, ngành Văn hóa Tiền Giang đã kề vai sát cánh với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết, ra sức xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội.

 Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

 

Trung tướng Nguyễn Việt Thành (Tư Bốn) phát biểu chúc mừng

 

A Nguyễn Thanh Đảo – PCT TGB cùng trung tướng Nguyễn Việt Thành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã luôn hết lòng vì sự nghiệp Văn hóa suốt những năm qua, góp phần quan trọng làm nên truyền thống 70 năm của ngành Văn hóa cả nước. Những thế hệ cán bộ làm công tác văn hóa – thông tin Tiền Giang 40 năm qua đã phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, góp những viên gạch xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng ta. Trong thời gian tới, đội ngũ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp phải nâng cao năng lực và phẩm chất để đảm đương nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tích cực quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Tiền Giang với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Cờ truyền thống; 36 cá nhân có thời gian công tác trong ngành Văn hóa trên 30 năm được UBND tỉnh tặng Bằng khen và đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 41 cá nhân có nhiều đóng góp trong suốt thời

 


 

 

 

 

 

 

 

Books